Macbook Air 13 2015/2016 MMGF2 Full Box

12.000.000

 CPU: Intel® Core™ i5 1.6GHz
 RAM: 8Gb DDR3L buss 1600MHz
 Đĩa cứng: 128Gb SSD Apple
 Đồ họa: Intel HD 6000
 Màn hình: 13.3 inch (1440×900)

💥 Máy đẹp 98%, cấn nhẹ góc xíu, giá yêu thương

Macbook Air 13 2015/2016 MMGF2 Full Box

12.000.000

Call Now Button